KOMORY PAMÄTI V Lipsku

SEKP JPG
Poland-Slovakia_PL_01+FUND_RGB
HERB GMINY NAROL NOWY

KOMORY PAMÄTI V Lipsku

SEKP JPG
Poland-Slovakia_PL_01+FUND_RGB
HERB GMINY NAROL NOWY

Navštívte online pamätnú sieň Lipska

Názov

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elite, sed eiusmod temporidid labor labor et dolore magna aliqua. Dajte pozor na minimálny vénus, aby ste mohli vykonávať cvičenie ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea komodo. Duis auto irure dolor in reprehenderit in voluptate velite esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elite, sed eiusmod temporidid labor labor et dolore magna aliqua. Dajte pozor na minimálny vénus, aby ste mohli vykonávať cvičenie ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea komodo. Duis auto irure dolor in reprehenderit in voluptate velite esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elite, sed eiusmod temporidid labor labor et dolore magna aliqua. Dajte pozor na minimálny vénus, aby ste mohli vykonávať cvičenie ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea komodo. Duis auto irure dolor in reprehenderit in voluptate velite esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elite, sed eiusmod temporidid labor labor et dolore magna aliqua. Dajte pozor na minimálny vénus, aby ste mohli vykonávať cvičenie ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea komodo. Duis auto irure dolor in reprehenderit in voluptate velite esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

lis tudozvedieť sa viac o projekte.

SEKP JPG
Poland-Slovakia_PL_01+FUND_RGB
HERB GMINY NAROL NOWY

O projekte

Mikroprojekt: Nie. INT / EK / KAR / 1 / II / B / 0160

Názov mikroprojektu: Šírenie prírodného a kultúrneho dedičstva vytvorením cezhraničných centier kultúry a tradícií pre Rudu Różanieckú a Župčany.

14. novembra 2017 bola podpísaná dohoda medzi mestom Narol a obcou Obec Żupcany (Slovensko) na účely žiadosti o financovanie poľsko-slovenského mikroprojektu. Strany dohody sa dohodli, že komunita v Narole bude hlavným partnerom a bude so spoločnosťou Żupcany vystupovať ako partner v oblasti mikroprojektov. Žiadosť o spolufinancovanie bola podaná 15. novembra 2017 v sídle Karpatského združenia Euroregión Polska v Rzeszowe. Dohoda o financovaní bola podpísaná v júli 2018. Mikroprojekt predpokladá:

- výstavba infraštruktúry - dva výstavné prístrešky a jeden výstavný kryt na poľskej a slovenskej strane,

- etnografické a remeselnícke semináre na poľskej a slovenskej strane,

- web e-múzea - na poľskej a slovenskej strane,

- uverejnenie a uverejnenie propagačnej zložky a organizácia súhrnnej konferencie na poľskej strane.

Aktivity na strane narolskej obce sa zúžili na prostredie jedného mesta - Ruda Różaniecka, ktoré je svojou veľkosťou podobné obci Żupčany na Slovensku.

Náklady na úlohu - 128 326,16 EUR

Hodnota úlohy zo strany Komuny Narol je 71 226,85 EUR

Spolufinancovanie z EFRR 77,92 % - 55 499,96 EUR

Hodnota úlohy na strane súčasných Zupcan je 57 099,31 EUR

Spolufinancovanie 77,92 % - 44 491,78 eur

Termín realizácie mikroprojektu od 1. 6. 2018 do 31. 8. 2020.

Zdôvodnenie mikroprojektu

Problémom, ktorému čelia obyvatelia partnerských miest, je nedostatok podrobných znalostí o historickom, kultúrnom a prírodnom dedičstve poľsko-slovenských hraníc. Chýbajú aj verejné miesta a zariadenia, v ktorých môžete prezentovať rôzne kultúrne dedičstvo, dediny a mestá prihraničného regiónu.

Poliaci aj Slováci majú bohatú a multikultúrnu históriu a nádhernú neporušenú prírodu, z ktorej by ste mali čerpať a učiť sa ju znova. Miestna tradícia je sama o sebe hodnotou, preto by sa mali prijať vhodné opatrenia na prežitie na oboch stranách hranice. V záujme ochrany pred zabudnutím a posilnenia a rozvoja dedičstva pohraničných regiónov by sa malo hľadať riešenie presahujúce hranice jednej krajiny. Kľúčom k úspechu sú partnerstvo, spolupráca a integrácia. Prekročenie rámca a akčných schém stimuluje rozvoj partnerských miest. Vďaka realizácii projektu bude možné vymieňať si skúsenosti medzi Poliakmi a Slovákmi pri ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva.

Tento projekt spĺňa očakávania miestnych spoločností na poľsko-slovenskej hranici.

Odôvodnenie realizácie mikroprojektu je skutočnosť, že v Obci Narol sa nachádza regionálna pamätná komora, ktorej zbierky chceme zahrnúť do koncepcie e-múzea pre tento projekt. Na slovenskej strane sa v meste Zupcany nachádza palác bývalých majiteľov poľského pôvodu, v ktorom chcú Slováci vytvoriť podobnú pamätnú izbu ako ich poľský partner. Prístupnosť mikroprojektu pre ľudí so zdravotným postihnutím sa zabezpečí tým, že sa im umožní účasť na plánovaných úlohách. Vylúčené nie sú ani zdravotne postihnuté osoby vstupujúce do cieľovej skupiny mikroprojektu. Pripravené informačné materiály, pozvánky, adresáre, webové stránky budú napísané jednoduchým a zrozumiteľným jazykom a čitateľným písmom. Rozostavaná infraštruktúra nebude obsahovať architektonické bariéry, dokonca tu budú aj zariadenia v podobe ramp pre ľudí na invalidných vozíkoch. Dopravné prostriedky použité na vykonávanie úloh budú vybrané takým spôsobom, aby sa uľahčila preprava zdravotne postihnutých osôb, ak patria do cieľovej skupiny. Pri organizovaní konferencie sa bude brať do úvahy zariadenie pre zdravotne postihnutých, najmä: rampy, toalety, konferenčné materiály, podľa potreby.

E-Museum

Pamätná izba v Lipsku pri Narole sa nachádza v blízkosti farského kostola Svätý Apoštol Andrewa v budove bývalej základnej školy na ul. Mogiłek 1. Nachádza sa na prvom poschodí budovy a pozostáva zo štyroch miestností. Medzi dve z nich patria zbierky z Pamätnej izby v dedine Narol, starostlivo zozbierané manželstvom miestnych učiteľov - sociálnych pracovníkov, Jadwigu a Kazimierza Sitarza. V súčasnosti na starostlivosť o zbierku dohliada vedúci obce Lipsko P. Antoni Steczkiewicz, o ďalších dvoch sa stará nadšenec a odborník z týchto oblastí P. Wiesław Kołodziej z Lipie. Z historického hľadiska obsahuje Pamätná sieň hlavne zbierky z 19. a 20. storočia, ale sú tu aj oveľa staršie exponáty, ako sú delové gule švédskeho potopu, fragmenty keramiky, trhliny, minerály, fosílie, sekery a kamenné sekery z archeologických vykopávok vykonávaných v tejto oblasti. v 50. rokoch expedíciou prof. Jan Machnik. Exponáty múzea pochádzajú väčšinou od súkromných osôb, ktoré ich darovali zadarmo v zbierkach múzea. Za zmienku stojí Nadácia Pro Academia Narolense, ktorej komora vďačí za veľké množstvo cenných exponátov, ako je šavľa z kavalérie z roku 1811, séria obrazov na vojnové témy a zbrane z druhej svetovej vojny. Hala o histórii Narolu (predtým Florianów) a paláci rodiny Łosiówov v 18. storočí, ktoré v súčasnosti vlastní zakladateľ Nadácie Pro Academia Narolense, je medzi návštevníkmi veľmi obľúbená. Z geografického hľadiska obsahuje Memorial Memorial múzejné exponáty hlavne z oblasti Roztocze s predmetmi súvisiacimi s týmito oblasťami, ako je napríklad obraz Timora Csorbyho. Vo vedľajšej miestnosti etnografickí návštevníci nájdu reprodukcie obrazov známych maliarov, ale predovšetkým starých žehličiek, navijakov, kolísk, žľabov, misiek, starých hodín atď. Bohatstvo nahromadených exponátov a očarujúce okolie múzea navodzuje turistov po stopách mesta Roztocze k častým návštevám Pamätnej miestnosti v Lipsku, ktorá je otvorená návštevníkov od pondelka do piatka medzi 7,30 - 15,30.
SEKP JPG
pl
herb

KOMORY PAMÄTI V Lipsku

Lipsko ul. Mogilek 1
37-610 Narol
Je otvorená od pondelka do piatku
na 7.30 - 15.30
telefón: (16) 63 17 019
Svoju návštevu vopred potvrďte.

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elite. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elite. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elite. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elite. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elite. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elite. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elite. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elite. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Zarezervujte si stretnutie
(16) 63 17 019

Lipsko ul. Mogiłek 1, Narol 37-610

Zarezervujte si stretnutie
(16) 63 17 019

Lipsko ul. Mogiłek 1, Narol 37-610

Preskočiť na obsah